Saturday, 17 August 2019

Dr. M'Ngaruthi Timothy Kinoti Publications

 

Publications in Journals:

 • M’Ngaruthi T.K. (2019) Umbuji wa Wahusika katika Ushairi wa Kiswahili: Mifano Kutoka kwa Diwani ya Jicho la Ndani (S.A. Mohamed, 2002). East African Scholars Journal of Education, Humanities and Literature Volume-2 | Issue-6
 • M’Ngaruthi T.K., Mukuthuria, M., & Kobia, J.M., (2015). Portrayal of the Contemporary African Politician in Swahili Poetry. International Journal of Current Research, 7, (9), 20287-20289.
 • M’Ngaruthi T.K., Mukuthuria, M., & Kobia, J.M., (2015). Kiswahili Poetry and its Role in Preservation of the History of Struggle for Freedom in Africa. International Journal of Arts and Entrepreneurship, 4(7), 52-61.
 • M’Ngaruthi T.K. (2014). Kiswahili kama Kitambulisho cha Bara la Afrika. International Journal of Professional Practice. IJPP 2014, 5(1&2): 7-14

Books Chapters:

 • M'Ngaruthi, T.K. & Mukuthuria, M. (2018). Mabadiliko ya Mwanasiasa wa Afrika kwa Mujibu wa Ushairi wa Kiswahili. In Kandagor, M. & Mukuthuria, M. (eds).  Fasihi ya Kiswahili: Utafiti na Mandeleo yake (pp. 238-254). Dar es Salaam:TATAKI.

Presentation of Papers at Academic and Professional Conferences;

 • ‘Vijana na Mshikamano wa Kitaifa: Mchango wa Hadithi Fupi ya Kiswahili’ at the Chama cha Kiswahili cha Taifa (CHAKITA) International Conference, Moi University, Eldoret 8th-10th August 2018.
 • ‘Education at crossroads: will Kiswahili and other African languages emancipate it? At the 1st Decolonizing Education Conference, University of Embu 6th -8th June 2018.
 • ‘Dhima ya Kiswahili katika Kuendeleza Biashara ya Kisasa’ at the 1st East African Kiswahili Commission International Conference, Zanzibar 7th-9th September, 2017.
 • ‘Mabadiliko ya Mwanasiasa wa Afrika kwa Mujibu wa Washairi wa Kiswahili’ at the CHAKAMA International Conference, Mount Kenya University, 16th October, 2015.
 • ‘Mwanasiasa wa Afrika Mashariki katika Ushairi wa Kiswahili’ at the International Conference on African Languages and Literatures in the 21st Century, Kenyatta University, 7th August, 2014.
 • ‘Kiswahili kama Kitambulisho la Bara la Afrika’ at the Research Institute of Swahili Studies in East Africa (RISSEA), Mombasa, 26th October 2012.
 • ‘Nafasi ya Kiswahili katika Uendelezaji wa Utamaduni na Katiba’ At an International Conference organized by Baraza la Wanataaluma wa Kiswahili (BAWAKI), at Catholic University of East Africa, 27th April 2011.
 • ‘Usawiri wa Wahusika Katika Dafina Ya Umalenga na Jicho la Ndani’, at Kenyatta University’s School of Humanities, 17th July 2008.

Books Published:

 • M’Ngaruthi, T. K. & Mukuthuria, M. (2018). Mabadiliko ya Mwanasiasa wa Afrika kwa Mujibu wa Ushairi wa Kiswahili. Katika Kandagor, M. & Mukuthuria, M. (Eds.). Fasihi ya Kiswahili: Utafiti na Maendeleo yake. Dar es Salaam: TUKI. ISBN: 978 9976 5058 8 7.
 • M’Ngaruthi T.K. (2012). Miale Ya Mashariki: Mashairi na Mwongozo wa Uchambuzi. Ontario: Nsemia Inc. Publishers. ISBN 978-1-926906-25-6
 • M’Ngaruthi T.K. (2008). Fasihi Simulizi na Utamaduni: Kitabu cha Walimu na Wanafunzi (Shule na Vyuo). Nairobi: Jomo Kenyatta Foundation. ISBN 9966-22-638-9