Welcome to the Department of Humanities.

Dr. M'Ngaruthi Timothy Kinoti Publications

Publications in Journals:

 1. Nthuku, P. K., Kibaara, T., & M’Ngaruthi, T. K. (2024). Placement Option Influence on Education Participation for Learners with Hearing Impairments in Special Public Primary Schools in Meru and Isiolo Counties-Kenya. Journal of Education, 4(4), 1-13.
 2. Nthuku, P. K., Kibaara, T., & M’Ngaruthi, T. K. (2024). Parental Involvement Influence on Education Participation for Learners with Hearing Impairments in Special Public Primary Schools in Meru and Isiolo Counties-Kenya. Journal of Education, 4(3), 32-50.
 3. Mutegi, D. M., Mugambi, A. & M’Ngaruthi, T. K. (2023). Dhima ya Toponemia kama Utambulisho wa Jamii: mfano kutoka Jimbo Dogo la Maara Nchini Kenya. East African Journal of Swahili Studies, 6(2), 1-14.https://doi.org/10.37284/jammk.6.2.1581.
 4. Mwembu, K.,Mugambi, A. & M’Ngaruthi, T. K. (2022). Uhusiano wa Kifahiwa katika Leksia za Kîîtharaka: Mtazamo wa Leksika Pragmatiki. East African Journal of Swahili Studies, 5(1), 341-352. https://doi.org/10.37284/jammk.5.1.859.
 5. Mwembu, K., Mugambi, A. & M’Ngaruthi, T. K. (2022). Ubadili Maana katika Leksia za Kîîtharaka: Mtazamo wa Kifonolojia na Kimofolojia. East African Journal of Swahili Studies, 5(1), 353-362. https://doi.org/10.37284/eajss.5.1.860
 6. Mutegi, D.M, Mugambi, A. & M’Ngaruthi, T.K. (2022). Ubainishaji wa Vigezo vya Utoaji wa Toponemia katika Jamii: Mfano kutoka Jimbo Dogo la Maara nchini Kenya. East African Scholars Journal of Education, Humanities and Literature. Volume-5 | Issue-9 | September- 2022 | DOI: 10.36349/easjehl.2022.v05i09.002
 7. Mutegi, D.M, Mugambi, A. & M’Ngaruthi, T.K. (2022). Upambanuzi wa Miundo ya Toponemia katika Jamii: Mfano kutoka Jimbo Dogo la Maara nchini Kenya. East African Scholars Journal of Education, Humanities and Literature Volume-5 | Issue- 10 | Oct- 2022. ISSN: ISSN: 2617-443X (Print) & ISSN: 2617-7250 (Online). DOI:10.36349/easjehl.2022.v05i10.001
 8. Karimi, J., M’Ngaruthi T.K., Mugambi, A. (2021). Visababishi Vya Uhusiano Wa Kimahaba Na Mimba Za Utotoni Kwa Mujibu Wa Waandishi Wa Hadithi Fupi Teule Za Kiswahili. East African Scholars J Edu Humanit Lit, 4(10), 362-369.
 9. M’Ngaruthi T.K. (2021). Mchango wa Lugha za Kiasili katika Uafikiaji wa Maendeleo Endelevu. East African Scholars Journal of Education, Humanities and Literature Vol 4, Issue 6. ISSN: 2617-443X (Print) & ISSN: 2617-7250 (Online) DOI: 10.36349/easjehl.2021.v04i06.002
 10. M’Ngaruthi T.K. (2019) Dhima ya Kiswahili katika Uimarishaji wa Utamaduni na Mazingira kwa Mujibu wa Katiba ya Kenya. East African Scholars Journal of Education, Humanities and Literature Vol 2, Issue 9. ISSN 2617-443X (Print) | ISSN 2617-7250 (Online). DOI: 10.36349/EASJEHL.2019.v02i09.006
 11. M’Ngaruthi T.K. (2019) Umbuji wa Wahusika katika Ushairi wa Kiswahili: Mifano Kutoka kwa Diwani ya Jicho la Ndani (S.A. Mohamed, 2002). East African Scholars Journal of Education, Humanities and Literature Volume-2 | Issue-6
 12. M’Ngaruthi T.K., Mukuthuria, M., & Kobia, J.M., (2015). Portrayal of the Contemporary African Politician in Swahili Poetry. International Journal of Current Research, 7, (9), 20287-20289.
 13. M’Ngaruthi T.K., Mukuthuria, M., & Kobia, J.M., (2015). Kiswahili Poetry and its Role in Preservation of the History of Struggle for Freedom in Africa. International Journal of Arts and Entrepreneurship, 4(7), 52-61.
 14. M’Ngaruthi T.K. (2014). Kiswahili kama Kitambulisho cha Bara la Afrika. International Journal of Professional Practice. IJPP 2014, 5(1&2): 7-14

Books Chapters:

 • M'Ngaruthi, T.K. (2019). Kiswahili na Uenezi wa Biashara katika Muktadha wa Utandawazi. In Walibora, K.W., Kipacha, A.H., & Simala, K.I. Kiswahili, Utangamano na Maendeleo Endelevu Afrika Mashariki (pp. 240-249). Zanzibar: Kamisheni ya Kiswahili ya Afrika Mashariki (KAKAMA). ISBN 978-9976-5-1653-1.
 • M'Ngaruthi, T.K. (2019). Vijana na Mshikamano wa Kitaifa: Mchango wa Hadithi Fupi ya Kiswahili. In Kobia, J., Kandagor, M., & Muita, L.C. (Eds.). Lugha na Fasihi katika Mshikamano wa Kitaifa na Uwiano Barani Afrika (pp. 175-182). Eldoret: Moi University Press. ISBN 978-9966-133-55-7.
 • M'Ngaruthi, T.K. & Mukuthuria, M. (2018). Mabadiliko ya Mwanasiasa wa Afrika kwa Mujibu wa Ushairi wa Kiswahili. In Kandagor, M. & Mukuthuria, M. (eds).  Fasihi ya Kiswahili: Utafiti na Mandeleo yake (pp. 238-254). Dar es Salaam:TATAKI.

Presentation of Papers at Academic and Professional Conferences;

 • 'Tamthilia ya Kiswahili na Uhifadhi wa Mazingira: Kwa nini Ukame Bado Ungalipo?' at the Chama cha Kiswahili cha Afrika Mashariki (CHAKAMA) International Conference, Maasai Mara University, Narok 7th-8th November, 2019.
 • 'Nafasi ya Lugha za Kiasili katika Uafikiaji wa Maendeleo Endelevu Barani Afrika ' at the Chama cha Kiswahili cha Taifa (CHAKITA) International Conference, Karatina University, Nyeri 8th-9th August, 2019.
 • ‘Vijana na Mshikamano wa Kitaifa: Mchango wa Hadithi Fupi ya Kiswahili’ at the Chama cha Kiswahili cha Taifa (CHAKITA) International Conference, Moi University, Eldoret 8th-10th August 2018.
 • ‘Education at crossroads: will Kiswahili and other African languages emancipate it? At the 1st Decolonizing Education Conference, University of Embu 6th -8th June 2018.
 • ‘Dhima ya Kiswahili katika Kuendeleza Biashara ya Kisasa’ at the 1st East African Kiswahili Commission International Conference, Zanzibar 7th-9th September, 2017.
 • ‘Mabadiliko ya Mwanasiasa wa Afrika kwa Mujibu wa Washairi wa Kiswahili’ at the CHAKAMA International Conference, Mount Kenya University, 16th October, 2015.
 • ‘Mwanasiasa wa Afrika Mashariki katika Ushairi wa Kiswahili’ at the International Conference on African Languages and Literatures in the 21st Century, Kenyatta University, 7th August, 2014.
 • ‘Kiswahili kama Kitambulisho la Bara la Afrika’ at the Research Institute of Swahili Studies in East Africa (RISSEA), Mombasa, 26th October 2012.
 • ‘Nafasi ya Kiswahili katika Uendelezaji wa Utamaduni na Katiba’ At an International Conference organized by Baraza la Wanataaluma wa Kiswahili (BAWAKI), at Catholic University of East Africa, 27th April 2011.
 • ‘Usawiri wa Wahusika Katika Dafina Ya Umalenga na Jicho la Ndani’, at Kenyatta University’s School of Humanities, 17th July 2008.

Books Published:

 • M’Ngaruthi, T. K. & Mukuthuria, M. (2018). Mabadiliko ya Mwanasiasa wa Afrika kwa Mujibu wa Ushairi wa Kiswahili. Katika Kandagor, M. & Mukuthuria, M. (Eds.). Fasihi ya Kiswahili: Utafiti na Maendeleo yake. Dar es Salaam: TUKI. ISBN: 978 9976 5058 8 7.
 • M’Ngaruthi T.K. (2012). Miale Ya Mashariki: Mashairi na Mwongozo wa Uchambuzi. Ontario: Nsemia Inc. Publishers. ISBN 978-1-926906-25-6
 • M’Ngaruthi T.K. (2008). Fasihi Simulizi na Utamaduni: Kitabu cha Walimu na Wanafunzi (Shule na Vyuo). Nairobi: Jomo Kenyatta Foundation. ISBN 9966-22-638-9